Author Dan Šťastný

Dan Šťastný je proděkanem pro výzkum na FSE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a učitelenm ekonomie na University of New York in Prague. Je autorem knihy Ekonomie ekonomie.

Články
0

Protekcionismus v praxi

Standardní ekonomická teorie nachází porozumění pouze pro dvě teoretické možnosti vhodnosti omezení mezinárodního obchodu státem: optimální tarif a nedospělá odvětví.…

Stručně
0

Úvodník

Vážení čtenáři, Právě se Vám dostává do ruky první číslo časopisu, který nese jméno LAISSEZ-FAIRE.…

1 2