fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Nanny State Index

Nanny State Index se skládá ze tří hlavních kategorií: alkohol, nikotin a potraviny. Každá ze tří kategorií má stejnou váhu 33,3 %. Nikotin je rozdělen na tabák a e-cigarety, přičemž každá z nich má stejnou váhu, tj. 16,7 procenta.

Každá kategorie má řadu různých kritérií. Za každé kritérium se přidělují body, které se sčítají, aby se dosáhlo konečného skóre 100 bodů. Nanny State Index se zabývá pouze politikami, které mají nepříznivý dopad na spotřebitele. Těmto politikám jsou přiřazeny různé váhy, které odrážejí míru negativního dopadu na spotřebitele, od relativně drobných nepříjemností až po vysoké daně a úplné zákazy. Země s vyšším skóre jsou méně svobodné a země s nižším skóre jsou svobodnější.

Paternalistické politiky obvykle snižují kvalitu života jednotlivce jedním nebo více z následujících způsobů:

  • zvyšování cen (prostřednictvím daní nebo maloobchodních monopolů)
  • stigmatizace spotřebitelů
  • omezování možnosti volby
  • obtěžování spotřebitelů (např. omezením prodejní doby)
  • omezování informací (např. zákazem reklamy)
  • snížení kvality výrobků

Index zahrnuje každé politické opatření, které má odrazovat od spotřeby legálních výrobků a které spotřebitelům ukládá jeden nebo více z těchto nákladů. Kritéria pro jednotlivé kategorie a jejich váhy jsou uvedeny na stránkách pro alkohol, elektronické cigarety, potraviny a nealkoholické nápoje a tabák.

Všechny údaje podle našich nejlepších znalostí odrážejí právní stav v lednu 2023. Neprovádíme úpravy s ohledem na to, jak jsou zákony vymáhány. Některé země nemusí své předpisy účinně kontrolovat; ve skutečnosti víme, že to nedělají – ale to nelze kvantifikovat. Zajímá nás pouze to, co říká zákon, nikoli to, zda je snadné zákon v praxi porušovat. Nezahrnujeme ani legislativu, která je v procesu projednávání. V některých případech jsme zařadili komentář k zákonům, které byly navrženy nebo zamítnuty. Ty jsou zařazeny jako doplňující informace a nemají vliv na bodové hodnocení.

Plná studie zde (anglicky, PDF) »

Všechny ročníky