fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

O nás

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Naše aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.

Nepřijímáme žádné státní dotace, granty nebo příspěvky a neucházíme se o ně. S nadsázkou jsme jediná neziskovka, která žije bez dotací. Souhlasíme totiž s Thomasem Jeffersonem, že: „Nutit člověka, aby přispíval na propagaci názorů, se kterými nesouhlasí, je hříšné a tyranské.“


  • Svoboda jednotlivce – Svoboda je hodnotou, která je základem všech ostatních hodnot. Existují nezcizitelná práva, jež předcházejí vládu, mezi nimi jsou právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí.
  • Vláda s omezenými pravomocemi – Zajišťuje ochranu nezcizitelných práv. Jsou na ni delegovány vyjmenované pravomoci, které jsou pro tuto ochranu nezbytné, zbytek pravomocí si ponechávají občané. Důležitou složkou je nestrannost vlády a vláda zákonů, ne lidí.
  • Volný trh – Žádná svoboda není možná, pokud instituce soukromého vlastnictví neexistuje, není respektována a není vymahatelná. Soukromé vlastnictví, smluvní svoboda a spolčovací svoboda společně formují volný trh, který zajišťuje prosperitu a ochranu slabých a který funguje nejlépe, pokud do něj vláda s omezenými pravomocemi zasahuje co nejméně.
  • Mír – Bez míru není možné mít malou vládu s omezenými pravomocemi, volný trh, ani svobodu. Mírem se rozumí jak klid zbraní doma, tak ve světě.

S výše uvedenými principy se již před rokem 1989 ztotožnili jedinci, kteří na podzim r. 1989 v počátečních fázích sametové revoluce spontánně založili Liberální spolek F. A. Hayeka. Právě na činnost tohoto spolku navázali zakladatelé občanského sdružení Liberální institut, zaregistrovaného 6. února 1990.

Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, letní školy, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

A v pravém sloupci se přihlaste k odběru našeho newsletteru.

Náš tým

Martin Pánek
ředitel Liberálního institutu
Evropská unie, federalismus a daňová konkurence, svoboda slova, právo na soukromí, fair trade
Facebook, Twitter, LinkedIn
martin.panek@libin.st, 777 157 142

Jakub Skala
zástupce ředitele, chief operating officer, zakladatel a bývalý ředitel Mises.cz
hospodářské cykly, peněžní systémy, regulace
Twitter
jakub.skala@libin.st

Gabriela Řezníčková
projektová manažerka
gabriela.reznickova@libin.st, 731 287 387

Jan Mošovský
ředitel výzkumu
Skóre poslanců, Skóre senátorů, Daňové břemeno, Cena zaměstnance
Facebook, Twitter
jan.mosovsky@libin.st

Jiří Nohejl
hlavní ekonom Liberálního institutu
ekonomie, information science, bankovnictví, sport
Twitter
jiri.nohejl@libin.st

Štěpán Drábek
analytik, Ekonomie jednoduše
bitcoin, monetární politika
Twitter, Instagram, Web Ekonomie jednoduše
info@libin.st

Jan Šincl
analytik
gig ekonomika, odbory
jan.sincl@libin.st

Martin Štencel
analytik
filosofie, levicová scéna
martin.stencel@libin.st

Jana Galvis
analytička
bludný balvan ekonomie, ekonomika Jižní Ameriky
jana.galvis@libin.st

Vít Samek
vedoucí humanitární mise Operace Kyseláč
Facebook, Instagram, Web Operace Kyseláč
operace.kyselac@libin.st

Pavel Peterka
analytik byrokracie a sdílené ekonomiky
sdílená ekonomika, index byrokracie, regulace hazardu
Twitter
info@libin.st

Pavel Mises
analytik
ekonomie, finanční trhy, Evropská unie, doprava, kamemigrovat.cz
pavel.mises@libin.st

Josef Tětek
analytik kryptoměn
kryptoměny, veřejné statky, politická filosofie, vzdělávání
Facebook, Twitter
info@libin.st

Dominik Stroukal
programový ředitel Misesovy akademie Liberálního institutu
daně, regulace, diskriminace, krize, peníze, centrální banky, kryptoměny, černý trh
Facebook, Twitter
info@libin.st

Magdalena Šuterová
analytička
Skóre senátorů, ekonomická transformace, ekonomická analýza
info@libin.st


Tomáš Pajonk
zakladatel Ústavu
info@libin.st


Akademická rada

Externí spolupracovníci:

Mojmír Hampl, Jakub Jedlinský, Vladimír Krupa, Tomáš Listík, Urza, Tereza Urzová, Lenka Andrýsová, Martina Bacíková, Ota Tořínský, Michael Fanta, Jiří Kubíček

Informační brožura o naší činnosti

pdf »